ترانه پارس

پارس مردَم، پر از جنب و جوشم

مثل شیر ژیان می خروشم

همچو طوفان به هر جا سرایم

کوه و دشت و دمن زیر پایم

...

جاده با من همنفس

راه با من آشنا

کوچه با من همقدم

شهر با من همصدا

ظهر تابستان لطیف

تابش خورشید نرم

تا تو هستی با منند

این زمستانهای گرم

با تو شبها غرق نور

جاده با من همنفس

راه ناهموار هم 

با تو هموارست و بس

 

ترانه سرا: بهمن محمدزاده

خواننده: روزبه نعمت الهی

/ 1 نظر / 51 بازدید